Mobiliteit

Samenwerken om aanleg laadpalen te versnellen

Er zijn meer laadpunten nodig om alle auto’s in 2030 elektrisch te kunnen voeden. Voor het vergroenen van de mobiliteit is het van belang dat het aanbod van laadpalen gelijke tred houdt met de vraag. Dat vraagt menskracht en specifieke kennis van gemeenten. De provincies Gelderland en Overijssel gaan gemeenten hierbij ondersteunen.

Door gedeputeerde Tijs de Bree (energie) van de provincie Overijssel

We zien dat elektrisch rijden een enorme vlucht neemt. Dat is een mooie ontwikkeling. Als we aan de mensen en bedrijven vragen om elektrisch te gaan rijden, dan moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende laadpunten zijn. Dat is één van de eerste dingen waar mensen naar kijken als ze overstappen. Als provincies hebben we hierin al een stap gezet door een grote, gezamenlijke aanbesteding te doen. In de huidige afspraken gaan we nog een stapje verder door een regionale aanpak voor laadinfrastructuur te maken. Samen zorgen we ervoor dat overstappen op elektrisch vervoer over een aantal jaren de meest logische keuze is

Het gaat om het opladen voor verschillende vormen van elektrische voertuigen in de openbare ruimte en op privaat terrein. De groei van het aantal laadpalen en elektrische auto’s heeft ook een impact op het elektriciteitsnet. Het beïnvloedt de planningen van netbeheerders waar netverzwaringen nodig zijn. Gelderland werkt daarom samen provincie Overijssel en de netbeheerders een regionale aanpak uit hoe gemeenten te ondersteunen bij deze afwegingen.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten