Gezondheid Klimaat Mobiliteit

“Maak ook officieel bezwaar tegen het luchthavenbesluit Lelystad!”

Natuur en Milieu Overijssl roept op officieel bezwaar te maken tegen het luchthavenbesluit Lelystad. Het zal je niet zijn ontgaan dat de afgelopen jaren hard gewerkt wordt om een luchthaven te realiseren bij Lelystad. Het idee achter deze luchthaven was om als overloop te gaan fungeren voor Schiphol en hiermee meer groei voor de luchtvaart mogelijk te maken. De afgelopen jaren zijn verschillende besluiten genomen om dit voor te bereiden. Eén van de stappen die genomen is, is het uitvoeren van een zogenaamde MER (Milieu Effect Rapportage). In zo’n MER dienen allerlei aspecten onderzocht te worden zoals effecten op natuur en overlast voor mensen.

Op dit moment ligt er een nieuw luchthavenbesluit en geactualiseerde MER. Deze kun je bekijken via deze website. Natuur en Milieu Overijssel dient een zienswijze in tegen het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage. Ze roept anderen op dat ook te doen.

NMO: “Een aparte website helpt je eenvoudig in 2 stappen een officiële zienswijze in te dienen. Je kunt daarbij gebruik maken van een voorbeeldbrief en waar gewenst je eigen draai aan geven. Je hebt tot en met 21 februari de tijd om de zienswijze in te dienen.

Kwaliteit leefomgeving in gevaar
Actiegroep Hoogoverijssel heeft kunnen aantonen dat er grote fouten in de MER gemaakt zijn en dat de rapportage over een veel te klein gebied is onderzocht. Er bestaat bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over de hoogte van de aanvliegvliegroutes in Overijssel en de geluidseffecten die deze zullen veroorzaken. Natuur en Milieu Overijssel vindt het belangrijk dat de vliegroutes geen negatief effect hebben op de kwaliteit van de leefomgeving in Overijssel. Daarbij geldt voor ons dat er zo hoog mogelijk gevlogen moet worden als technisch mogelijk is. Dit om maximaal tegemoet te komen aan de leefbaarheid, natuur en milieu. Onze voorkeur voor de inrichting van de aanvliegroutes gaat uit naar een complete herindeling van het Nederlandse luchtruim waarbij veel hogere aanvliegroutes mogelijk zijn.

Doe ook mee!
Wij roepen de inwoners van Overijssel op om zich te laten horen. Via de website van actiegroep Red de Veluwe kun je eenvoudig in 2 stappen een zienswijze indienen.”