Mobiliteit

Elektrisch rijden veel duurzamer, zelfs als de stroom fossiel is opgewekt

Alles wat nieuw is gaat langs de lat van verbazing, weerstand, nadoen en accepteren. Het straatbeeld geeft aan dat de elektrische auto voor steeds meer mensen in de acceptatiefase verkeert. Ook journalisten lijken de weerstandsfase voorbij: er komen steeds meer verhalen in de media die niet uitgaan van ‘ja maar?’ maar die de werkelijke prestaties van het elektrisch rijden weergeven: dat het veel schoner is dan fossiel rijden.

Zelfs als een elektrische auto niet op groene stroom rijdt, maar op stroom dat fossiel is opgewekt, is de CO2-uitstoot lager. Niet alleen tijdens het rijden, maar in het hele proces van productie tot sloop, met uiteraard het gebruik ervan daar tussen in.

Het onafhankelijke Transport & Environment (TE) onderzocht het en kwam tot de conclusie dat een elektrische auto met zeer niet-duurzaam opgewekte stroom, toch nog twee derde minder CO2 uitstoot dan een benzine-auto. Met vooral groene stroom (als het zelf opwekt met eigen zonnepanelen bijvoorbeeld) kom je uit op 80% minder uitstoot!

In die berekening is niet alleen het auto rijden meegerekend. Ook de productie is doorgemeten én de accu is meegeteld. TE doet daar nog een schepje bovenop door te stellen dat fossiel rijden niet veel winst meer kan opleveren terwijl elektrisch rijden nog maar aan het begin van haar ontwikkeling staat. Denk aan schonere productie van accu’s en de toename van hergebruik daarvan. Ook is meegerekend dat elektrische auto’s veel langer mee gaan.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten