Biodiversiteit Mobiliteit

Wandelen langs de A1, straks in alle rust

Luchtfoto – Irvin van Hemert

Natuur langs de snelweg? Ja, langs de A1. De provincie Overijssel, de gemeenten Wierden, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Almelo en het waterschap Vechtstromen zien kansen. Nieuwe natuur, fiets- en wandelroutes en faunapassages. Nu beginnen en over tien jaar klaar. Dan rijden we voornamelijk elektrisch en heb je dus helemaal geen last van het verkeer!

Natuurontwikkeling
Met het planten of juist uitdunnen van bosjes, bomenrijen en singels en de aanleg van wateropvang gebieden wordt het landschap rond de A1 weer aantrekkelijk en klimaat adaptief. Hiermee ontstaat voor de weggebruikers een goed beeld van het Twentse landschap met verschillende doorkijkjes. Voor inwoners en recreanten zorgt het nieuwe groen voor het verminderen van geluid en zichthinder van het verkeer. Daarnaast wordt ook de beleving van het landschap versterkt doordat een goede inpassing van parkeerplaatsen en erven in het landschap mogelijk is. Nieuwe beplanting kan ook gebruikt worden als verbinding tussen (nieuwe) recreatieve en ecologische routes. Het versterkt daarmee ook de biodiversiteit.

Leefbaarheid
Het versterken van de landschappelijke en recreatieve betekenis van het landschap rond de A1 vergroot de leefbaarheid, bijvoorbeeld door het plaatsen van een uitkijktoren bij ecoduct De Borkeld of door de realisering van een geluidscherm met een bosstrook in het verlengde van het bestaande scherm bij Enter.

Uitvoering
Met de uitvoering van de maatregelen is 14 miljoen euro gemoeid. De provincie heeft hiervoor 6 miljoen euro gereserveerd. De gemeenten spannen zich in om hiervoor de komende jaren de vereiste gemeentelijke cofinanciering te realiseren. Daarnaast wordt bekeken of Rijks- en Europese fondsen voor cofinanciering kunnen worden ingezet. De uitvoering van de maatregelen is gelijktijdig met de verbreding van de A1 tussen Rijssen en Azelo. Rijkswaterstaat start hiermee in 2024.

In 2028 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd.