Milieu

Leonieke Kruit: Hoe komen die miljoenen plastic korrels in de IJssel?

Naar het hoge water kijken langs de IJssel is vanwege de natuur mooi. Leonieke Kruit grijpt dan ook altijd even haar kans ook te kijken wat er allemaal aanspoelt aan natuurlijk materiaal. Dit maal trof ze vooral veel plastic aan. Heel veel plastic. Naar later bleek van een recycle-fabriek…

Door Leonieke Kruit

Wij gingen naar het hoge water kijken op de kade van Wijhe. Het was nog niet op z’n hoogst, dus we konden een plekje vinden. Dat zal komend weekend wel anders zijn. Dat opperde ook een andere toeschouwer. Behalve het water zelf is het ook leuk om te kijken naar wat er zoal aanspoelt. Riet, stukken hout, veren, dode vogels enz.

Tussen de slakkenhuisjes
Ik keek tussen het aangespoelde riet naar slakkenhuisjes, waarvan ik later de naam wilde zoeken op het programma ‘Waarneming’. Maar tijdens het zoeken viel me op dat er dit keer erg veel plastic tussen het riet zat. Een paar grotere stukken zijn altijd te vinden, maar nu zaten er erg veel pallets tussen, kleine, ronde, platte stukjes van zo’n halve centimeter doorsnee. Dat soort pallets dienen als grondstof voor het maken van allerlei plastic producten. Ik vond er wel drie per vierkante decimeter. Het moesten er dus duizenden zijn. Alleen al tussen het riet op die kade in Wijhe. Tot nog toe stond het water niet op de kade. En ik vermoed, dat die pallets die ik vond niet voor de kade hebben liggen wachten tot ze met z’n allen tegelijk het land op konden. In het water moest dus een hele stroom aan pallets dag en nacht op weg zijn naar het IJsselmeer. Miljoenen en miljoenen dus.

In het nieuws
Iets verderop waren twee mensen van TV-oost bezig met het maken van opnames van het hoge water. Toen ze ongeveer klaar waren, ging ik met ze praten om ze attent te maken op de plastic pallets. Daar konden ze toch mooi wat opnamen van maken, leek me. Maar nee, ze waren met iets heel anders bezig. Gelukkig wisten ze te melden, dat er wel iemand anders van TV-oost mee bezig was. Thuis ging ik dus op zoek op de site van TV-oost en inderdaad zat er een onderwerp bij over de vondst van dit soort pallets. Ze waren vorig jaar november/december in het water geraakt in Zutphen, waar op het industrieterrein aan het water een plastic-fabriek staat. En niet zomaar een plastic-fabriek, nee, hier wordt ingezameld plastic-afval gerecycled. In het artikel werd melding gemaakt van zo’n 3000 stuks pallets en dat ze helemaal niet schadelijk waren.

Zo blijf je afval scheiden
Dus nu doet zich het volgende verschijnsel voor: mijn man en ik, en ik hoop iedereen die dit leest ook, splitsen tot de kleinste splinters ons plastic en doen het keurig bij het plastic afval, in goed vertrouwen dat het in ieder geval niet in het water en in zee terecht komt. Het wordt dan vervoerd naar Zutphen, naar die fabriek. Daar wordt het omgevormd tot kleine pallets, die vervolgens in het water terecht komen en weer op de kade van Wijhe, waar ijverige vrijwilligers ze kunnen verzamelen en weer bij het plastic afval doen.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten