Leefbaarheid

Water Natuurlijk hoopt ook op statiegeld voor blikjes

Water Natuurlijk hoopt dat er volgend jaar ook statiegeld komt op blikjes. De politieke fractie in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta zegt dat naar aanleiding van de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes. “Of dat gebeurt, zal in 2021 moeten blijken: dan moet het aantal blikjes in de natuur met 70 procent zijn teruggebracht”, schrijft Water Natuurlijk.

Per 1 juli 2021 gaat de statiegeldregeling op de kleine plastic flessen in. “Een goede eerste stap om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan”, vindt Water Natuurlijk.

In februari 2018 nam het Algemeen Bestuur een motie van Water Natuurlijk aan met een oproep om als Waterschap DODelta aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. De motie werd destijds aangenomen, zij het niet unaniem: voor sommigen ging het te ver, voor andere AB-leden juist niet ver genoeg. Maar de steun was breed genoeg, en samen met 1.054 andere organisaties, bedrijven en gemeenten is Waterschap Drents Overijsselse Delta een van de partners geworden van de Statiegeldalliantie.”

Eerste stap
“Voor Water Natuurlijk is het heffen van statiegeld een goede stap om van het zwerfafval van plastic flesjes af te komen. Regelmatig vervuilen ze het oppervlaktewater, en ook daarbuiten zijn ze vaak ronduit gevaarlijk: koeien en andere grote grazers die per ongeluk (delen van) plastic flesjes binnenkrijgen, overleven dat niet altijd.”

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten