Leefbaarheid

Subsidie mogelijk voor een mooi lokaal initiatief in Salland

Vanaf nu is de KrachtvanSalland-cheque beschikbaar: extra budget voor lokaal initiatief in Salland. Heb je als inwoner of groep inwoners uit Salland een kleinschalig initiatief dat je woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Vaak kun je dan al bij je gemeente goede ondersteuning krijgen.

Vanaf half maart kan je bovendien een bijdrage tot 2.000 euro vragen uit het ‘4D-budget’ van de provincie Overijssel: de KrachtvanSalland-cheque. Verzoeken die vóór 1 april zijn ontvangen, krijgen in april uitsluitsel of ze een bijdrage ontvangen.

Spelregels en aanmeldformulier vind je hier: www.dekrachtvansalland.nl/4d