Leefbaarheid

Schapen mogen de dijk weer op

Schapen en ander vee mogen weer grazen op de dijken langs de Sallandse weteringen, de IJssel en het Zwarte Water. Dat is drie weken verboden geweest wegens de droogte. Dieren lopen dan de dijk kapot. Het beweidingsverbod is goed nageleefd. “Een enkele keer werd een ‘goed gesprek’ gevoerd om medewerking te krijgen.”

Het verbod gold om verdere schade aan de droge grasmat van de dijken te voorkomen. Door begrazing zou het wortelstelsel van de grasmat worden aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als beschermlaag van de dijk in tijden van hoogwater. Inmiddels is er voldoende neerslag gevallen om het verbod grotendeels op te heffen. Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt individuele afspraken voor delen van de waterkering waar nog extra aandacht nodig is omdat herstel achterblijft.

Goede conditie
WDOD: “Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Hoe beter het waterschap de dijken onderhoudt, hoe sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt en het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade door het jaar heen ontstaat, hoe minder herstelwerkzaamheden nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden. Een beweidingverbod tijdens extreme droge of natte periodes draagt daar aan bij.”

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten