Gezondheid Leefbaarheid

Het gaat niet best met ons drinkwater, snelle aanpak is een must

Het gaat niet best met ons drinkwater, concludeert Vewin, de vereniging van waterbedrijven in ons land. “De kwaliteit van drinkwaterbronnen – het grond- en oppervlaktewater – staat onder toenemende druk. Bestaande en nieuwe bedreigingen zoals mest, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, industriële stoffen, microplastics, bodemverontreiniging en klimaatverandering verhinderen voldoende verbetering of leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit en vergen meer inspanningen om schoon drinkwater te kunnen leveren.”

Dat is nogal wat. De minister van IenW heeft in 2018 ‘versnellingstafels’ ingericht om via concrete maatregelen het tempo te verhogen in de verbetering van de waterkwaliteit. Voor Vewin is dit initiatief topprioriteit. “De urgentie van concrete afspraken en maatregelen is hoog voor de drinkwatersector. De versnellingstafels hebben een looptijd van twee jaar. Daarom is het van belang dat eind 2019 duidelijk is waar de minister van IenW concreet op inzet voor de verschillende onderwerpen om daadwerkelijk tot resultaten te komen.”

Lees hier een uitgebreider van verhaal van Wevin.

 

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten