Circulaire economie Energie Gezondheid Klimaat Leefbaarheid Milieu Mobiliteit

Excursie ‘t Natuurlijk Huus op Dag van de Duurzaamheid

‘t Natuurlijk Huus houdt op zaterdag 10 oktober van 14.00 tot 16.00 weer een excursie. Tijdens de excursie wordt verteld over de filosofie van ‘t Natuurlijk Huus, de gedachte achter de totstandkoming ervan, maar ook over hoe je je leven steeds natuurlijker kunt leven. Waarbij ‘natuurlijk’ ook staat voor logisch en haalbaar.

10 Oktober is de landelijke Dag van de Duurzaamheid, die dag vinden door heel Nederland duizenden duurzame activiteiten plaats. Op initiatief van duurzaamheidsorganisatie Urgenda laten bedrijven, burgers, overheden, scholen en maatschappelijke organisaties samen zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook inspirerend, innovatief en winstgevend.

De excursie van ‘t Natuurlijk Huus wordt altijd afgestemd op bezoekers. Vanuit de vragen die er zijn, wordt het verhaal opgebouwd. Een wandeling – met tekst en uitleg – over het terrein en bezichtiging van het huis zijn onderdeel van de excursie. Op die manier passeren alle onderdelen die aan de orde komen bij het bouwen van een ecologische woning en heeft de bezoeker een goed beeld van wat hij zelf verder wil met natuurlijk bouwen en inrichten, maar komt ook het leiden van een natuurlijk leven in het algemeen aan de orde. Denk dan ook aan biologisch voedsel, kringloop kopen en een natuurlijke balans in je leven vinden.

Aanmelding: info@hetnatuurlijkhuus.nl
Kosten: 7,50 voor volwassenen.
Corona-regels worden in acht genomen.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten