Leefbaarheid

Excursie inspiratiecentrum ’t Natuurlijk Huus Raalte

natuurlijk huus

Zondag 10 maart kun je van 11 tot 13 uur een excursie volgen bij ’t Natuurlijk Huus. De excursie gaat over het ontstaan van ’t Natuurlijk Huus en hoe zich dat heeft doorontwikkeld van bouwen en inrichten naar een natuurlijke levensstijl. Inmiddels is ’t Natuurlijk Huus een inspiratiecentrum voor natuurlijk leven.

Na ontvangst in de cursusruimte met een kop koffie of thee, wordt de excursie aangepast aan de hand van vragen en interesses die er zijn. Daarna volgt er een rondgang over het terrein, rondom en in het huis en eventueel door het voedselbos.

Aanmelding: info@hetnatuurlijkhuus.nl
Kosten zijn € 7,50 pp (kinderen gratis)

Andere excursiedata tot aan de zomer:
Zondag 7 april; 19 mei 11-13 uur;
Zaterdag 22 juni van 13-15 uur;
Zondag 7 juli van 13-15 uur

www.hetnatuurlijkhuus.nl
facebook.com/hetnatuurlijkhuus