Leefbaarheid

Eerst even Wandelen met Sjaak voordat zijn fiets gaat steigeren

Stapvoets rijd Sjaak Bruggeman de camping af. De receptie is dicht, de slagboom open en als je het mij vraagt draait iedereen zich nog een keer om. Kortom, deze keer zijn we vroeg op pad om een stuk te wandelen met Sjaak

Door Sjaak Bruggeman

Uitkijken hier. Vroege arbeiders zijn aan de late kant, want het gaat schuw hard. Twee jonge haasjes hadden het gevaar niet in de smiezen. Zo, hier heb ik even overleg over het behouden van horstbomen. Kijk, een mierenhoop. En de poel met waterviolier en kamsalamander en ook daarginder een horst met jonge haviken.

En kijk daar. Ook vele dode bomen als deze met de middelste bonte specht worden gespaard. Voordat de komende Natura 2000 werkzaamheden gaan beginnen zijn alle bijzondere en Rode lijstsoorten soorten in kaart gebracht en uiteindelijk zal het Boetelerveld na de herstelmaatregelen weerbaarder worden voor de toekomst. Ik zie uit naar het resultaat.

Poeh, is het al zo laat? Ik moet snel terug naar de camping. Volgens mij staat er een fietstocht op het programma…