Klimaat

Klimaatadaptatie: Openbare ruimte voorbereiden op hevigere regenval

De aarde warmt op en dat betekent dat de intensiteit van buien heviger wordt, ook in Nederland! Er is vaker sprake van tijdelijke wateroverlast, met als gevolg dat het lastiger wordt om keer op keer het water af te voeren in openbare ruimtes. Aanpassing van de openbare ruimte is noodzakelijk en we spraken hierover met MBI de Steenmeesters.

Intensiteit regenval neemt toe

De aarde warmt op, met als gevolg dat de intensiteit van buien in Nederland toeneemt. Er komt meer water in kortere tijd en er is vaker last van tijdelijk wateroverlast. Het huidige rioolsysteem is niet berekend op de toenemende intensiteit en daarnaast neemt de hoeveelheid bestrating toe, waardoor regenwater niet de weg naar de ondergrond kan vinden.

Gemeenten rekenen nog met normbuien zijn gebaseerd op de situatie van 1955 – 1979, destijds waren buien minder vaak zo intens als nu. We noemen een bui een hoosbui wanneer er meer dan 25 mm valt binnen één uur (bron: KNMI) en ze komen steeds vaker voor in Nederland. In 2016 heeft het KNMI zelfs honderd hoosbuien van meer dan 60mm geteld. 40 mm neerslag in 24 uur kan de riolering wel aan, maar 40 mm neerslag in drie kwartier is een ander verhaal.

Adaptatie is de oplossing

Voor gemeenten is het belangrijk om bij het maken van plannen de ontwerpen aan te passen aan de normen van een klimaatadaptieve woonomgeving. Dit betekent meer ruimte voor groen en water, waardoor de leefbaarheid wordt verbeterd en er meer ruimte komt voor diversiteit in flora en fauna. Gemeenten kunnen draagkracht creëren door bewoners te betrekken bij de plannen.

MBI biedt drie oplossingen

Open bestrating met een groenfunctie

MBI heeft hier diverse elementenverharding voor, elk met ruimte om water door te laten. De open ruimte van de verschillende typen verhardingen worden afgevuld met een graszaadsubstraat, zodat een mooi groen beeld ontstaat waarlangs het water vertraagd wordt afgevoerd.

Waterpasserende bestrating

Denk hierbij aan drainstenen, die voorzien zijn van brede afstandhouders. De afstandhouders zorgen ervoor dat de betonstraatsteen een erg groot waterpasserend vermogen bezit. De open voegen worden afgevuld met een steensplit, hierlangs infiltreert het water naar de ondergrond.

Afwateringbanden met infiltratie aan de oppervlakte

De banden naast de weg zorgen ervoor dat het hemelwater direct wordt afgevoerd en niet te lang blijft liggen. Via infiltratieputten wordt het hemelwater afgevoerd naar het open water.

In deze video geeft MBI de Steenmeesters uitleg over waterpasserende bestrating.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten