Klimaat

Goed voornemen: Groenbedrijven blijven zonder pesticiden werken

De rechter heeft het verbod op pesticiden buiten de landbouw opgeheven. Maar daar trekken de vier grootste groenbedrijven van Nederland idverde NLDonker GroepDolmans Landscaping Group en Krinkels zich niks van aan. Zij blijven chemievrije onkruidbestrijding toepassen en roepen andere groenbedrijven op dat ook te doen hetzelfde te doen.

De voornaamste reden zonder gif te blijven werken is dat bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat slecht is voor milieu, mens en dier.

Klaas Kiekebos, directeur markt en realisatie van Donker Groep: ‘Het gaat ons erom dat we geen milieubelastende middelen meer willen gebruiken. Dat zijn niet alleen middelen als glyfosaat, maar ook ‘natuurlijkere’ bestrijdingsmiddelen, zoals vetzuren, die ook onder het verbod vielen.’ Ook daar zal Donker Groep, zo vertelt Kiekebos, niet op terugvallen.

Lees hier zijn verhaal verder.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten