Klimaat

Geen problemen door volle rivieren en sloten bij waterschap  

Twee weken geleden werd gewaarschuwd voor droogte in de zomer omdat het waterniveau nog lang niet terug was waar het zijn moest. Of het moest twee weken achter elkaar gaan regenen. Nou, dat ging het doen. Nu komt het waterschap met de melding dat we ons nog geen zorgen hoeven maken over te veel water…

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ervaart vooralsnog geen problemen door de hoge waterstanden in rivieren, kanalen, weteringen en sloten. “Zoals gewoonlijk bij dit soort weersomstandigheden is het waterschap extra alert. Gemalen en stuwen werken wat harder dan normaal om het water af te voeren of juist vast te houden om de grondwaterstanden weer op orde te krijgen na de droge zomer van vorig jaar. Extra voorzorgsmaatregelen zijn op dit moment niet nodig. Het waterschap blijft de weersverwachting nauwkeurig volgen.”

Door de neerslag van de afgelopen dagen in de stroomgebieden van de IJssel en de Vecht steeg het water. Voor de Vecht is het de verwachting dat de waterstand op de rivier vanaf vandaag met nog circa 25 centimeter zal stijgen en in de loop van de komende week gaat zakken. Voor de IJssel geldt dat het water nog moet komen. Dat zal in de loop van volgende week zijn. De waterstand op de IJssel zal dan stijgen, maar is niet schokkend. Uiterwaarden zullen onderlopen. Daarna daalt de waterstand weer, zo is de verwachting op dit moment.

De ‘watersituatie’ is overigens volstrekt normaal bij de huidige waterstanden en de tijd van het jaar. Uiterwaarden zijn juist aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden op rivieren. Hierdoor kan het makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen.

We dachten dat de volle sloten het gevolg zijn van ‘water vast houden’ door het waterschap, maar dat is niet zo: “Dat heeft vooral te maken met de vele neerslag. Daar waar nodig houden we het ook vast voor het grondwater, bijvoorbeeld op de hoger gelegen gronden zoals de Sallandse Heuvelrug.”