Klimaat

Extra geld voor goede isolatie scholen vanwege corona

Om het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs op orde te krijgen maakt de overheid extra geld vrij. Eerder werd gezegd dát de ventilatie op orde was, nu is er “in verband met de uitbraak van Covid-19” toch een Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) in het leven geroepen. Die gaat op 1 januari in.

Voor de regeling is €100 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk voor gemeenten. Gemeenten kunnen vervolgens zelf de schoolgebouwen verbeteren of de bouwkosten van het schoolbestuur vergoeden. De regeling staat toe dat projecten met een start vanaf 1 oktober 2020 al in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. Deze regeling maakt deel uit van een groter pakket van in totaal €360 miljoen om het binnenklimaat in scholen te verbeteren.

De coronacrisis heeft het belang van goede ventilatie in gebouwen, en scholen in het bijzonder, onderschreven. De specifieke uitkering is gericht op noodzakelijke en energiezuinige ventilatiemaatregelen. Er moet een kooldioxidemeter per onderwijsruimte  komen en het energiebeheersysteem moet voldoen aan de eisen voor een energiezuinig binnenklimaat.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten