Klimaat

Een boel nattigheid

Het Waterschap is flink in touw om alle regen van het laatste etmaal goed op te vangen en te verwerken. Het is ongeveer een jaar geleden dat het waterschap zoveel water afvoerde. Wie in Salland het platteland op gaat zal de hoge waterstand wel gezien hebben. In sloten en weteringen, maar ook het land.

Er viel de afgelopen 48 uur dubbel zo veel neerslag dan was voorspeld. Een groot deel daarvan viel ook nog eens in een kort tijdbestek. De vele regen zorgde voor een pittige situatie voor het watersysteem. Het Waterschap is druk in de weer om de waterpeilen weer op niveau te krijgen. Dit doet het met de inzet van 1960 stuwen en 360 gemalen, van groot tot klein.

Peilbeheerders kijken per gebied: waar kan water worden gebufferd, waar liggen waterbergingen die ingezet kunnen worden, waar moet veel of juist weinig water worden afgevoerd? Zo probeert het waterschap op de hoge zandgronden zoveel mogelijk water vast te houden, met de focus op overlast te vermijden.

Zondag wordt een volgend regenfront verwacht. Het waterschap houdt dat nauwlettend in de gaten.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten