Biodiversiteit Circulaire economie Energie Gezondheid Klimaat Leefbaarheid Milieu Mobiliteit

Duurzaamheids-organisaties vragen Olst-Wijhe lid te worden van Klimaatverbond

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 februari behandelt de gemeenteraad een ingezonden brief van drie lokale duurzaamheidsorganisaties. Olst in Transitie, Goed Veur Mekare en Duurzaam Olst-Wijhe verzoeken de gemeenteraad daarin om de gemeente als lid aan te melden bij het Klimaatverbond.

Deze landelijke vereniging fungeert voor bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten als  belangenorganisatie en kennisplatform rond lokaal energie- en klimaatbeleid.

In de brief prijzen de drie organisaties dat Olst-Wijhe bezig is het eigen beleid verder vorm te geven, onder andere door te werken aan een Energievisie en het streven naar energieneutraliteit voor de dorpen en buurtschappen binnen de gemeentegrenzen.  De drie stellen in hun brief, dat een lidmaatschap van het Klimaatverbond kan helpen voorkomen dat het wiel in Olst-Wijhe opnieuw wordt uitgevonden. Ook wijst het drietal er op dat veel omringende gemeenten ook al lid zijn, evenals de provincie Overijssel.

Nog een voordeel van lidmaatschap kan zijn, dat Olst-Wijhe kan gaan deelnemen in samenwerkingsprojecten van het Klimaatverbond op gebied van educatie, kennisdeling, financiering en lobby in Den Haag en Brussel.

Ook hebben Olst in Transitie, Goed Veur Mekare en Duurzaam Olst-Wijhe er zelf belang bij. Zij zien een toetreden van de gemeente tot het Klimaatverbond “als ondersteuning voor het gemeentelijke streven naar sterke CO2-reductie en de energietransitie, maar ook als steun in de rug voor onze eigen activiteiten. Met een lidmaatschap laat de gemeente zien dat het klimaat hoog op de agenda staat.”

De drie briefschrijvers zullen vanzelfsprekend op 25 februari ook in de raadszaal aanwezig zijn om de reacties van de raadsleden te noteren.

En hier de brief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Als burger-initiatieven voor een duurzame toekomst van onze gemeente zijn wij blij te zien dat het gemeentebestuur flink werk maakt van het streven naar een stevige reductie van CO2-uitstoot en vergroening van de energievoorziening. Daar komt veel bij kijken en het is een traject van lange adem, dat standvastigheid en een deskundige, veelzijdige aanpak vraagt.

Zoals u weet, zijn Olst in Transitie, Goed Veur Mekare en Duurzaam Olst-Wijhe in de samenleving bezig om het draagvlak voor dit traject te versterken en met concrete projecten zoveel mogelijk mensen actief betrokken te krijgen en te houden. Waar onze doelstellingen die van de gemeente raken of overlappen, werken wij graag samen.

Net als Olst-Wijhe zijn zeer veel andere gemeenten in Nederland momenteel bezig met het optuigen van een eigen klimaat- en energiebeleid. De zogenaamde Trias Energetica is daarbij leidraad: inzetten op energiebesparing, omschakelen naar duurzame energiebronnen en waar fossiele energie nog noodzakelijk is, deze op een zo efficiënt mogelijke wijze benutten.

Wat naar onze mening bij deze operatie zeer ondersteunend zou zijn, is als Olst-Wijhe zich aansluit bij de Vereniging Klimaatverbond. Samen sta je sterker en het wiel hoeft niet 355 keer te worden uitgevonden. Daarom is inmiddels al bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten lid, waaronder bij ons in de omgeving Raalte, Hof van Twente, Oldenzaal, Deventer, Zwolle en Kampen, en nagenoeg alle provincies, inclusief Overijssel.

Door lid te worden van Klimaatverbond laat Olst-Wijhe zien dat klimaat hoog op de agenda staat. Het Klimaatverbond is bovendien een bestuurlijke belangenorganisatie op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie. Ook biedt het een platform voor kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie en klimaatadaptatie te versnellen. Bestuursleden en het ondersteunende team onderhouden goede relaties bij ministeries, nationale platforms en kennisinstituten. De vereniging heeft via (sociale) media een groot bereik. Bovendien is het lidmaatschap ook voor een kleine gemeente als Olst-Wijhe prima te betalen, want dat kost voor ons slechts 480 euro per jaar.