Gezondheid

Salland past ondergrens PFAS aan zodat grondverzet weer kan

Het grondverzet in Nederland ligt op dit moment stil. Maar niet meer in Salland. Dat het landelijk stil ligt komt door de aanwezigheid van PFAS in de grond. Dat het grondverzet in Salland weer van start kan, komt door het opschroeven van de ondergrens.

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. (RIVM)

Op 1 december komt het RIVM met een advies over welke norm landelijk wenselijk is. Daarna is het aan het Rijk om hier een besluit op te nemen. Een persbericht van de gemeente Raalte: “Dankzij snel handelen in de regio IJsselland kunnen we grondverzet in onze regio al eerder mogelijk maken. De Omgevingsdienst heeft een aangepaste PFAS-norm voorgesteld. Dit betekent dat vervoer en gebruik van grond voor bouw- en infrastructurele projecten in de meeste gevallen weer mogelijk is.”

Resultaten bodemonderzoek regio IJsselland
Omgevingsdienst IJsselland liet in opdracht van de gemeenten onderzoek uitvoeren om te bepalen hoe het met PFAS in de regio IJsselland in de bodem is gesteld. Landelijk is vooralsnog een ondergrens gesteld van 0,1. In Salland is de grens nergens hoger dan 0,7 microgram per kilogram (P80). IJselland stelt daarom voor de grens hier op te trekken en Raalte, Olst-Wijhe en Deventer nemen dat over. Ondermeer Dalfsen, Ommen en Zwolle besluiten op korte termijn of ze de verhoogde grens ovdernemen.

Over PFAS en het Tijdelijk Handelingskader
PFAS betreft een grote groep stoffen waarvan een aantal stoffen op de lijst met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat. Door de specifieke eigenschappen die PFAS hebben, worden ze al decennialang gebruikt in industriële processen en veel alledaagse producten, zoals brandblusschuim en cosmetica. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze stoffen biologisch slecht tot niet afbreekbaar zijn en zich kunnen verplaatsen. Ze zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren en ze komen door onder andere lozingen en verplaatsingen via de lucht inmiddels wijdverspreid in het milieu voor.
Sinds juli 2019 gelden tijdelijke regels voor de hoeveelheden PFAS in de grond, het Tijdelijk Handelingskader. Binnen dit Handelingskader werd ook heel Nederland als verdacht aangemerkt op de aanwezigheid van PFAS. Dit levert in veel regio’s weer vertraging op in het grondverzet vanwege aanvullend onderzoek met lange doorlooptijden en de strenge normering.

Meer informatie over PFAS
Zie voor meer informatie over PFAS in Nederland de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Meer informatie over dit onderwerp staat ook op onze speciale PFAS-pagina.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten