Gezondheid Klimaat Leefbaarheid

Miljoen kilo pure teer uit Olasfaterrein gehaald

In de IJssel stroomt geen teer meer.

De sanering van het Olasfaterrein in Olst wordt in 2019 afgerond. In twaalf jaar tijd is er meer dan 1.000.000 kilo pure teer tot een diepte van 12 meter uit de bodem gehaald. Uit metingen in januari 2019 blijkt dat de vervuiling in de grond zover is gedaald dat er geen vuil meer de IJssel in stroomt.

Daarmee zijn de saneringsdoelen gehaald. Per 1 februari 2019 stopt de provincie daarom met het stomen van de grond. De rest van het jaar is nodig om de grond te koelen, apparatuur en damwanden te verwijderen en het gebied klaar te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Omwonenden en direct betrokken zijn op donderdagavond 31 januari 2019 door gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen rondom de sanering van het Olasfaterrein.

Gedeputeerde Bert Boerman: “De provincie Overijssel spant zich in om de verontreiniging die in het verleden door anderen is veroorzaakt op te ruimen. Bij het Olasfaterrein hebben we 700 a 800 ton meer vervuiling uit de grond gehaald dan in 2006 werd gedacht. Helaas zorgde dit ook voor meer overlast bij omwonenden, waar we veel geduld en verdraagzaamheid van hebben gevraagd. Het resultaat van jaren saneren is dat er geen vervuiling meer naar de IJssel zal stromen. Dat blijven we de komende jaren ook controleren. We stoppen met stomen en over een jaar is het terrein gereed voor nieuw gebruik.

Saneringsdoel gehaald
Door het stomen van de grond bleek dat de vluchtige componenten (zoals Naftaleen) in de vervuiling eerder uit de grond verwijderd zijn. Dit zijn ook de stoffen die zich makkelijk in de bodem en het grondwater verplaatsen. De nog overgebleven vaste delen teer in de vervuiling zitten op 12 meter diepte en verspreiden zich bijna niet. Metingen gedurende de sanering toonden steeds minder uitstroom van vervuiling naar de IJssel aan. Door die resultaten is het eerste saneringsplan nog eens onder de loep genomen en zijn er nieuwe saneringswaardes opgenomen voor de resterende vervuiling. In het plan staat ook aangegeven hoe de afronding van de sanering verloopt. Inwoners kunnen het aangepaste saneringsplan vanaf 1 februari 2019 tot en met 15 maart 2019 bekijken in het provinciehuis te Zwolle en reacties indienen.

Afrondende fase
De metingen in januari 2019 laten zien dat de concentraties verontreiniging in het opgepompte warme grondwater voldoende zijn afgenomen, zodat uitstroom naar de IJssel niet meer mogelijk is. Vanaf 1 februari begint de uitvoerder daarom aan de laatste fase van de sanering, namelijk het afkoelen van de bodem. Als de temperatuur van de bodem voldoende is gedaald, vindt een definitieve controle plaats op de uitstroom naar de IJssel. Daarna wordt begonnen aan het ontmantelen van de hele installatie en het ophogen van het terrein. Deze fase neemt zeker een jaar in beslag.Als alle werkzaamheden zijn afgerond, kan de grond weer worden gebruikt zoals in het bestemmingsplan is vastgelegd. De gemeente heeft in samenwerking met Plaatselijk Belang Olst en de Farmaceutische onderneming Abbott een plan gemaakt voor het gebruik van het terrein.

Vervuiling uit de jaren ’70
In de asfaltfabriek Olasfa werden in het verleden dakasfalt en teerproducten gemaakt, waardoor de grond en het grondwater in de jaren ‘70 ernstig zijn verontreinigd. De afgelopen jaren is met verschillende methoden de vervuiling in de grond aangepakt. In 2006 werd gestart met het afgraven van de bovenlaag van de grond, maar dit leverde enorme stankoverlast op voor de omgeving. Daarom zijn er nieuwe saneringsmethoden onderzocht. In samenspraak met de omgeving is in 2011 gestart met het verwijderen van de vervuiling via stoom en/of chemicaliën. De oever en de waterbodem van de IJssel zijn schoongemaakt door te baggeren.