Gezondheid

Het kost steeds meer moeite water schoon genoeg te krijgen

Het waterschap heeft steeds meer moeite het water in haar rioolwaterzuivering schoon genoeg te krijgen. WDOD heeft zestien zuiveringsstations in Salland. Daar wordt het water van huishoudens, bedrijven en industrie gezuiverd. Schoon gemaakt om het weer terug te geven aan de natuur, vooral aan rivieren en kanalen.

Het water is na het zuiveringsproces weer schoon genoeg om het af te voeren, maar niet helemaal 100 procent schoon, zegt het waterschap. Chemische stoffen, zoals medicijnresten, kunnen er steeds moeilijker uitgehaald worden en die komen dan in kleine mate in het oppervlaktewater terecht.

Volgens WDOD is dat probleem nog niet echt heel groot, maar het wordt wel steeds groter. Er zijn al voorbeelden van vissen die beschadigingen aan de kieuwen krijgen of zelfs van geslacht veranderen. Het (onder)waterleven heeft er dus last van, ook watervlooien bijvoorbeeld.

Drinkwaterbedrijven zoals Vitens gebruiken meestal het diepere grondwater voor het bereiden van drinkwater. Dit pompen ze op tot soms wel 100 meter diepte. Dit water zuiveren zij weer op een speciale manier, zodat het drinkwater wordt. Zelden wordt oppervlaktewater gebruikt voor het bereiden van drinkwater. Zo gebruikt Vitens in Dalfsen oeverinfiltratie om van water uit de Vecht drinkwater te kunnen maken.

Zie ook: https://www.wdodelta.nl/waterthema/schoon-water/

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten