Gezondheid

Ga maar lekker zwemmen, waterkwaliteit zwemplassen dik in orde

De zwemplassen in Overrijssel, en de zwembaden trouwens ook, verkeren in goede staat. Het water in zwembaden voldoet bij 9 op 10 zwembaden aan de eisen. Met 86% uitstekende zwemplassen scoort Overijssel ruim boven het landelijk gemiddelde.

Overijssel scoort erg goed op waterkwaliteit zwemplassen
Uit de interactieve kaart van het European Environment Agency (EEA) blijkt dat de Overijsselse zwemplassen in 2019 goed scoren. Alleen op camping het Berkenven in Geesteren (die staat trouwens te koop) moet je niet het water in duiken. Op deze locatie wordt zwemmen tot 1 oktober 2020 nog steeds afgeraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Er is kans op maag-/darmklachten. Recreatiepark de Tolplas in Hoge Hexel, die in 2018 nog slecht scoorde, was in 2019 van voldoende kwaliteit.

Het is aan te raden alleen te zwemmen in officieel aangewezen zwemplassen omdat de provincie daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid laat controleren. Zwemmen in een zwemplas? Check de site www.zwemwater.nl voor de actuele waterkwaliteit of download de zwemwater app .

Naast de reguliere richtlijnen gelden tijdens de huidige Coronacrisis aanvullende voorschriften.

Overijssels zwemwater ruim boven het landelijk gemiddelde
De kwaliteit van de binnenlandse zwemplassen in Nederland is over het algemeen zeer goed. In 2015 voldeed 93,2% van de zwemplassen aan de norm. Sindsdien zie we een jaarlijkse lichte verbetering tot 94,5% in 2019. Zwemplassen van uitstekende kwaliteit zijn sinds 2015 (74,1%) licht afgenomen. In 2019 bedroeg het percentage 73,8%. Met 86% uitstekende zwemplassen scoort Overijssel in 2019 ruim boven het landelijk gemiddelde.

89% van de Overijsselse zwembaden voldoet aan de norm

De 208 zwembaden in Overijssel zijn onderverdeeld in 155 semi-openbare en 53 openbare zwembaden. Uit de jaartoets 2019 blijkt dat 89% van deze zwembaden voldoet aan de wettelijke norm. Daarmee ligt Overijssel weer op het hoge niveau van 2016 en 2017. Van de 25 gemeenten in Overijssel zijn er 7 met meer dan 10 zwembaden. Opvallend is het hoge aantal zwembaden in Hardenberg; 26. In deze toeristische gemeente is er veel zwemaanbod op campings en recreatie- en bungalowparken. Van de semi-openbare zwembaden zijn 80 zwembaden seizoensgebonden, 56 niet-seizoensgebonden en 19 medische zwembaden. Deze baden liggen bijna allemaal op campings en vakantieparken.

Ureum en ziektekiemen oorzaak vies zwemwater

Zwemwater wordt door zwemmers vervuild met huidschilfers, cosmetica, zweet, urine en bacteriën. Daarom wordt het water in een zwembad voortdurend rondgepompt en met chloor gedesinfecteerd. In figuur 4 is te zien welke onderdelen tijdens de maandcontroles van zwembaden een onvoldoende scoorden. In 2019 werden in totaal 4426 metingen verricht en in totaal scoorden 1063 daarvan een onvoldoende (24%).

Uit de controles blijkt dat vooral het aantal ziektekiemen te hoog lag (42%). Daarnaast wordt bijna 1 op de 5 onvoldoendes veroorzaakt door een te hoog ureumgehalte (urine en zweet) en blijkt het lastig voor beheerders van zwembaden het chloorgehalte op peil te houden (18%). Kaliumpermanganaatverbruik is een indicator voor het gehalte aan organische verbindingen in het zwemwater, waarmee het toegevoegde chloor ongewenste verbindingen kan vormen (15% van de onvoldoendes).

Provincie controleert en treedt op als het nodig is

De provincie let naast de zwemwaterkwaliteit ook op veiligheid, legionella en hygiënische aspecten. Het zwembadwater wordt maandelijks door gecertificeerde laboratoria gecontroleerd. Als het water niet voldoet aan de kwaliteitseisen dan neemt de provincie contact op met de beheerder van het zwembad. Dit alles met het doel om de kwaliteit van het zwemwater zo snel mogelijk op peil te krijgen. In extreme gevallen grijpt de provincie direct in. De zwemwaterkwaliteit in zwemplassen wordt in het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, eens per 2 weken gecontroleerd door het waterschap. Wanneer er een gevaar voor de gezondheid van de zwemmers bestaat neemt de provincie een maatregel in de vorm van een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod en licht het publiek hierover ter plekke en via www.zwemwater.nl in.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten