Energieadvies bedrijven

Ondernemers moeten van de overheid vóór 1 juli 2019 bewijs ter overleggen welke milieumaatregelen ze getroffen hebben. Die verplichting is ook een kans, want de energierekening gaat omlaag. Maar je moet dat wel even weer regelen. Energieloket Salland geeft daarom advies op maat aan ondernemers.

De vakmannen van Energieloket Salland kennen de overheidseisen die tot een EML-scan (Energie Maatregelen Lijst) leiden, ze zijn ook deskundig in advisering aan de ondernemer, zowel als het gaat om energiemaatregelen ten aanzien van het pand en de installatie (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting etc.) als eventuele energievoordelen die te behalen zijn rondom het productieproces. Energieloket Salland neemt de ondernemer met deze extra service werk uit handen waar hij helemaal niet op zit te wachten, terwijl het uiteindelijk wel een advies op kan leveren waar geld mee te verdienen valt omdat de energielasten kunnen dalen.

Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Dit gesprek geeft inzicht in eisen die de overheid stelt ten aanzien van te nemen milieumaatregelen en wat de energievakman daarin kan betekenen. In vervolggesprekken kan de energievakman een plan van aanpak maken. Begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering behoren dan ook tot de mogelijkheden. Denk aan keuzes maken, offerte-advies, subsidie- en financieringsmogelijkheden en uitvoeringsbegeleiding.

De ondernemer kan hierbij zelf aangeven tot hoever hij ontzorgd wil worden in een traject dat hij hoe dan ook in moet. Vooroplopen of afwachten is dus nu een keus. Net als een subsidie of een boete. Advies van het energieloket: ga mee met de tijd en neem de stap.

Aanvraag voor een scan kan via energieloketsalland@gmail.com