Energie

Wiebes: Natuur en landbouw ontzien bij zonneparken

Natuur- en landbouwgrond moet worden ontzien bij het uitbreiden van het zonnepanelenareaal van Nederland. Om de vaart er in te houden wordt het makkelijker vergunningen te krijgen (en te verstrekken) voor panelen op daken. Minister Wiebes heeft dat besloten na moties van kamerlid Faber.

Al eerder besloot de Tweede Kamer nieuwe zonneparken te toetsen aan een stappenplan in de zin van ‘eerst alle andere opties uitsluiten‘. Wiebes heeft die moties nu omgezet in beleid: ‘Vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit en de zorgen van mensen over de impact van de energietransitie op hun leefomgeving, is het belangrijk dat beschikbare ruimte op daken en andere terreinen zoals snelwegen en vuilnisbelten, maximaal worden benut.’

‘Ter ondersteuning van bovengenoemd proces heeft een extern bureau (Bureau Bosch & Van Rijn) met het huidige ruimtelijk beleid voor de ruimtelijke inpassing zon-pv in kaart gebracht. Ter aanvulling hierop heeft Wageningen University en Research (WUR) met de literatuurstudie de kansen en effecten beschreven van zon-pv op landbouw, natuur en het bodemleven en de relatie met landschap en beleving.’

Lees hier meer op Solar Magazine.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten