Energie Klimaat Leefbaarheid Milieu

Welsum op weg naar zonne-enerige

De invloed van onze leefwijze op ons klimaat is tijdens de Coronacrisis voor iedereen wel duidelijk geworden. Met name de leefbaarheid in landen als China, India en Pakistan is door de verbeterde luchtkwaliteit ontzettend toegenomen. Maar dit geldt zeker ook voor Nederland. De hoeveelheid stikstofdioxide en koolstofdioxide in de lucht is binnen een maand ontzettend afgenomen.

Door Welsum Duurzaam

Hiervan profiteren niet alleen de mensen, maar ook de dieren- en plantenwereld hebben hier baat bij. Als we als samenleving kans zien deze verlaging structureel te maken, zal de diversiteit in de dierenwereld en de plantenwereld weer groter kunnen worden. En een grotere biodiversiteit is bewezen goed voor onze gezondheid.

Als Welsum Duurzaam willen wij als vrijwilligers, ook ons steentje bijdragen aan het verbeteren van ons milieu en de leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Dit doen we o.a. door de dorpsbewoners van Welsum aan te zetten tot verduurzamen en hen hierbij te helpen.

Al eerder hebben wij gratis energiescans beschikbaar kunnen stellen zodat mensen adviezen kregen hoe ze hun huis konden isoleren, immers wat je niet aan warmte verliest hoef je ook niet op te wekken. Een duidelijke win/win maatregel, zowel voor de portemonnee als het milieu. We hebben vorig jaar een voorlichtingsavond gehouden over energie uit zonnepanelen en over besparingsmethoden. Daarnaast hebben we aansluiting met de ‘werkgroep groen’ gezocht om te kijken of we manieren kunnen vinden om de biodiversiteit in Welsum structureel te vergroten, bijvoorbeeld door het aanleggen van bijenlinten en het zorgen voor kruidenrijke bermen.

Al eerder hebben we aangegeven dat we graag energie willen opwekken d.m.v. zonnepanelen op daken want ook onze gemeente zal moeten voldoen aan de klimaateisen van Parijs. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met onderzoeken of we in Welsum een postcoderoossysteem op kunnen zetten waarbij in principe iedereen aan kan sluiten om zijn ‘eigen’ energie op te wekken.

Het lijkt erop dat een groot aantal daken van de boerderijen in ons dorp hiervoor uitermate geschikt is. We zijn begonnen met voorlopig bij twee eigenaren van grote daken te onderzoeken of we hier de postcoderoos kunnen starten. Ook is de Lei-subsidie hiervoor inmiddels aangevraagd. Op dit moment zijn we bezig met het verder ontwikkelen van het businessplan. Daarbij moeten we o.a. kijken naar de constructie van de daken, de aansluitmogelijkheden op het net, het aanvragen van offertes etc. etc.

We hopen dat het gaat lukken, want het ziet er naar uit dat we alleen al met die twee daken zo’n veertig huishoudens van energie kunnen voorzien.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten