Energie

Energietip: De cv-ketel goed inregelen bespaart 100 euro

Met een goed ingestelde cv-installatie kun je zo maar honderd euro per jaar besparen. Dat heeft niks te maken met je thermostaat lager zetten, nee alleen maar de ketel zo instellen dat hij het meest gunstig werkt.

Energieloket Salland komt iedere week met een energietip. De energievakmannen van het loket dragen die aan. Zij komen over de vloer bij mensen met een energievraag. De tips zijn daarom vaak van praktische aard.

Volgens normeninstituut NEN wordt door alle slecht ingeregelde installaties jaarlijks het energiegebruik van een stad als Den Haag weggegooid…

#Hoedan
Een betere doorstroming van het water in de radiatoren verbetert de warmteafgifte. En het gasverbruik daalt met 10% tot soms wel 20%. Het zorgt ook voor een betere warmteverdeling tussen de radiatoren. Hierdoor zijn bepaalde kamers niet meer te warm of te koud ten opzichte van de rest van het huis.

Vroeger deed de installateur dat. Tegenwoordig vaak niet meer. Want dat zijn meerkosten. Lees er hier meer over bij de Consumentenbond. Ook hoe je de kosten van dat inregelen (zo’n negentig euro) voor een deel via subsidie terug kunt krijgen.

Gratis energiescan
Woningeigenaren in de gemeente Raalte en Olst-Wijhe kunnen een gratis scan aanvragen. Je moet dan eerst een checklist invullen, waarna een energievakman langskomt en jouw situatie bekijkt. De scan geeft kansrijke opties, de zogenaamde quick wins, voor besparen en zelf opwekken. Je kunt naar aanleiding van die eerste scan ook een gedetailleerder extra adviestraject ingaan. Dat kost geld, maar je krijgt tevens de garantie dat je die kosten terug gaat verdienen via een lagere energierekening.

Klik hier voor de checklist. Neem daarna contact op met het energieloket via:
energieloketsalland@gmail.com
06-82119122

Subsidie
Klik hier om te achterhalen hoe je subsidie voor energie bezuinigende maatregelen kunt krijgen.

1 reactie

Klik hier om een reactie achter te laten

  • Het inregelen van de cv-ketel is iets heel anders dan het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Beiden zijn belangrijk, maar in dit artikel wordt daar onvoldoende onderscheid in gemaakt. De opmerking waarmee bedoelt wordt dat vroeger installaties altijd waterzijdig werden ingeregeld en tegenwoordig niet meer is onzin. Vroeger werd eerst een eenpijps systeem toegepast. Later ging men over op het tweepijps systeem, maar eerst nog steeds met dikwandige buizen, las- en fitwerk. Deze werden nooit ingeregeld, dat kon ook niet. Pas bij het toepassen van voetventielen aan de radiatoren werd de waterflow ingeregeld. Althans, dat kon. Inderdaad, niet iedere installateur deed dat en nog steeds doet niet iedere installateur dat.

    Een onderbelicht punt bij het waterzijdig inregelen is dat het op twee manieren kan, statisch en dynamisch. Bij het statisch inregelen gaat men ervan uit dat de gehele installatie wordt gebruikt. De praktijk is echter anders. Veel mensen verwarmen bijvoorbeeld de slaapkamers niet, waardoor de werking van een installatie die statisch is ingeregeld nog steeds niet optimaal is. Daarom gaat men tegenwoordig steeds vaker over op radiatorkranen met een dynamische regeling. Deze radiatorkranen reageren op drukverschillen in het systeem. De belangrijkste leveranciers van dergelijke drukcompenserende radiatorkranen zijn Danfoss, Honeywell en Imi Hydronic.