Energie

Onderzoek naar energie uit oppervlaktewater

Oppervlaktewater kan helpen bij het opwekken van energie. Wat de beste methode en de beste plek is, dat onderzoeken Groningen, Friesland, Drente en Overijssel, samen met waterschappen en Rijkswaterstaat. In Overijssel worden de Vecht bij Dalfsen, Hof van Twente en een zandwinning bij de Marslanden in Zwolle onderzocht.

Oppervlaktewater kun je inzetten vanwege het permanente temperatuurverschil met de lucht. Een warmtepomp zet dat verschil om in energie.

Stuw Vechterweerd, Dalfsen
Bij de stuw Vechterweerd bij Dalfsen wordt gekeken naar de mogelijkheden voor energie uit waterkracht. Energiecoöperatie Groengebogen is al enkele jaren bezig met een verkenning naar de mogelijkheden van waterkracht op de locatie Vechterweerd.  Eén van de conclusies van het gezamenlijk onderzoek van de vier provincies is dat op deze locatie in principe, met inzet van subsidieregelingen, potentie is voor het winnen van waterkracht.

Lees verder over de locaties in Zwolle en Hof van Twente bij RTV Oost.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten