Energie Klimaat

Olst-Wijhe wil eigen energiebedrijf

Olst-Wijhe gaat kijken of het haalbaar is een eigen Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) op te richten. Groen Links had daar om gevraagd en de hele raad vond dat een goed plan. Volgens Groen Links heb je met een eigen energiebedrijf meer invloed op de energieopwek- en -infrastructuur binnen de gemeentegrenzen. En daardoor kun je de energietransitie versnellen.

Daarnaast kan het een interessant verdienmodel zijn voor nieuwe investeringen in energietransitieprojecten en andere investeringen in gemeentelijke voorzieningen. De motie is door de raad aangenomen met algemene stemmen. Daarom komt er een haalbaarheidsonderzoek waarbij ook gekeken wordt naar andere mogelijke rollen die de gemeente kan hebben om bij te dragen aan de energietransitie en het versnellen daarvan.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten