Energie

Netproblemen bij Enexis nemen toe: Ommen, Deventer en Raalte op rantsoen

Station Ommen Dante heeft geen transportcapaciteit voor teruglevering meer beschikbaar. Eerder schreven we al over de problemen bij de netwerkcapaciteit.

Dit betekent dat Enexis geen aanvragen voor een grootverbruikaansluiting voor teruglevering meer kan realiseren. Bovendien zijn er voor het hoogspanningsstation in Raalte en station Deventer Bergweide nog maar beperkte transportcapaciteit voor teruglevering beschikbaar. Dit betekent dat Enexis niet alle aanvragen voor teruglevering kan realiseren.

De info komt uit het Solar Magazine.

Urgenda stelt dat deze problemen makkelijk op te lossen zijn, omdat iedere leiding dubbel is aangelegd. Als je slechts vijf procent van die extra leiding gebruikt zijn de problemen over en heb je tijd voo ruitbreiding.
We hebben Urgenda gevraagd deze uitspraak van Marjan Minnesma te bevestigen, maar daar hebben we nog geen antwoord op.