Energie

Middel en Broekland gaan elkaars daken gebruiken voor zonnepanelen

Middel en Broekland gaan een Postcoderoos opzetten om energieneutraal te worden. Met zo’n roos koop je binnen een bepaalde postcode gezamenlijk zonnepanelen in en verdeelt die dan over de beschikbare daken. Mensen met ‘teveel’ dak kunnen dan delen met mensen ‘zonder’ dak. De postcoderoos is een wettelijk dingetje met mogelijkheden de meterstanden te vereffenen ook als jouw zonnepaneel via een andermans meter gaat.

Met elkaar willen de inwoners op zoek naar een groot dak en zo de eigen energie opwekken. Op deze manier willen ze in Middel en Broekland de handschoen oppakken en niet langer wachten op grote initiatieven. Met een klein aantal geïnteresseerden wil de projectgroep een collectief starten en zo groeien naar een duurzamere samenleving. Door samen te investeren, met een klein of groot bedrag, kan een voordeel worden gehaald. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor uw eigen portemonnee.

Woon je in het gebied en heb je interesse? De initiatiefnemers houden op 27 juni om 19.30 uur een informatieavond in het buurthuis in Middel. Met een expert wordt tijdens de avond een verdere verkenning gedaan van de mogelijkheden die de Postcoderoos kan bieden.