Energie

Honderd Overijsselse bewonersinitiatieven duurzame energie, het meest in Raalte

Endona in Heeten is met deze deelauto een voorbeeld, maar er zijn ook veel kleine initiatieven.

In Overijssel werken zo’n honderd verschillende initiatieven aan het duurzaam opwekken en besparen van energie. De alliantie Nieuwe Energie Overijssel ondersteunt deze initiatieven. Als we de energietransitie écht lokaal willen organiseren, kunnen deze lokale energie-initiatieven een belangrijke rol vervullen.

Dat staat in het rapport over lokale energie-initiatieven in Overijssel van Natuur en Milieu Overijssel. Volgens Matthijs Nijboer, directeur van NMO zijn een goede samenwerking met de overheid en ondersteuning in kennis, expertise en financiering daarvoor cruciaal.

Op dit moment werken zo’n honderd lokale energie-initiatieven in Overijssel van onderop aan het duurzaam opwekken en besparen van energie. Zij weten, als bewoners, als geen ander wat er past bij hun stad of dorp en hoe andere bewoners betrokken kunnen raken en kunnen meeprofiteren van deze initiatieven. Deventer heeft de meeste initiatieven. Raalte staat tweede.  Dat zijn absolute getallen, dus kijk je naar oppervlakte, dan roepen we Raalte uit tot winnaar 😉

Wat doen lokale energie-initiatieven?
Een veel voorkomend voorbeeld van een project is het leggen van zonnepanelen op de lokale sporthal of bedrijfsdaken. Buurtbewoners zonder geschikt dak kunnen zo ook goedkope en duurzame energie afnemen. De lokale initiatieven realiseren steeds meer, en steeds grotere projecten: lokale coöperaties zijn bezig met meerdere projecten tegelijk of ontwikkelen soms zelfs hun eigen windmolens. Enorme projecten, waarmee groepen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

Nieuwe Energie Overijssel
Vanuit de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel werken Provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel samen aan de ondersteuning voor deze lokale initiatieven: door 1-op-1 ondersteuning via initiatievenmakelaars, het bouwen van een netwerk waarin initiatieven onderling kennis en ervaringen delen, het versterken van de samenwerking met gemeenten en andere partijen en het regelen van (start)financiering om projecten van de grond te krijgen.

Professionalisering
De energie-opgave is groot, en een deel van de initiatieven wil zich graag verder ontwikkelen en professionaliseren om meer of grotere projecten te realiseren. Om dit te bereiken hebben zij vaak behoefte aan een goede samenwerking met de gemeente en andere partijen. Daarnaast geven initiatieven aan dat een goede ondersteuning, zoals de beschikbaarheid van kennis en expertise en goede financieringsopties, cruciaal is om mee te kunnen doen in een transitie vol professionele marktpartijen.

Lokale initiatieven kunnen ondersteuning krijgen van Energie Makelaars, die zijn te bereiken via info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten