Energie

‘Heino sluit zonneparken en windmolens niet uit’

Heino sluit zonneparken en windmolens niet uit, dat bleek op een infortmatie-avond over hoe het dorp verandert naar duurzame energie. Duurzaam Heino had de avond over de energietransitie belegd, 55 mensen kwamen er op af.

In de gemeente Raalte moet ieder dorp over tien jaar de helft van haar eigen energieverbruik voor vijftig procent op een groene manier opwekken. Welke rol kun je als dorp daarin spelen?

De aanwezige Heinoëers gaven de voorkeur aan

1: Eerst zon op dak realiseren op woningen, (boeren)bedrijven en winkelpanden, zodat natuur- en cultuurgronden zo min mogelijk worden belast;

2: Het realiseren van zonneparken en windmolens, mits ze inpasbaar in de omgeving zijn en mogelijk geclusterd kunnen worden. Ook windmolens onder de 25m zijn acceptabel;

3: Heino zal zich inzetten om haar aandeel in de regionale energiedoelstelling te gaan realiseren;

4: Het realiseren van de lokale energie-opgaven, met als doel om de regie en inkomsten in Heino te houden. Uiteraard zal daarbij ook rekening moeten worden gehouden met exploitatierisico’s.

Het bestuur van de Stichting Duurzaam Heino is blij met de positieve houding van de deelnemers met betrekking tot de lokale energieopgaven. Van de 55 aanwezigen waren ruim 20 personen bereid om actief mee te werken en te denken. Doelstelling is om te komen tot vier werkgroepen, die aan de slag gaan met energiebesparing, zon op dak, zonneparken en windmolens. Iedereen die mee wil denken en werken kan zich hiervoor melden bij SDH. In de komende weken zullen voorbereidende gesprekken met diverse partijen en personen worden gevoerd.  “De uitdagingen zijn helder. Laten we gezamenlijk de schouders eronder zetten en ons inzetten om uiterlijk in 2030 van Heino een duurzaam en energieneutraal dorp te maken”, aldus het bestuur.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten