Energie

Grootste drijvende zonnepark van Europa levert stroom aan Zwolle

Zo’n 7200 huishoudens in Zwolle krijgen vanaf deze maand hun stroom vanaf het grootste drijvende zonnepark buiten China. Op 18 hectare water liggen 72.000 panelen die duurzame energie opgewekken op een manier waarbij tegelijk rekening gehouden is met behoud en stimulans van biodiversiteit.

Het gaat om de Bomhofsplas langs de A238 zo ongeveer tegenover de Ikea. Energiefonds Overijssel, Blauwvinger Energie en een private investeerder – ondersteund door financiering van ASN Groenprojectenfonds – zijn eigenaar. Zij hebben de aandelen over genomen van GroenLeven, de bouwer van dit zonnepark.

Met dit project zet Zwolle een grote stap in het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen. Burgerparticipatie vormt een belangrijk onderdeel van dit zonnepark, na de zomer wordt het publiek de mogelijkheid geboden om een aandeel in het park te nemen en via obligaties te participeren.

Lokale energie en lokale participatie

Uniek aan het park is dat de opgewekte stroom via lokale coöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden wordt.

Ecologie en biodiversiteit

De Bomhofsplas is industriewater, er wordt zand gewonnen. Inmiddels zit er na zo’n 30 jaar zeker onder- en bovenwaterleven in en rondom de zandwinplas. Hier wordt met het drijvende zonnepark een verdere stimulans aan gegeven. Het systeem is door GroenLeven met veel aandacht voor ecologische aspecten ontwikkeld en de biodiversiteit wordt op verschillende manieren gestimuleerd. Zo maakt het systeem gebruik van glas-glas panelen en brede lichtstraten waardoor licht het water blijft raken en doordat de panelen boven het water liggen vindt er goede luchtcirculatie plaats. De omvormers en de transformatorhuizen drijven, dit zorgt ervoor dat er maar één kabel naar land gaat waardoor de impact van het zonnepark op de flora en fauna in de oevers minimaal is. In totaal is maar 30% van de oppervlakte van de plas voorzien van panelen. Recentelijke zijn biohutten geïnstalleerd. Dit zijn kooien die bestaan uit 3 compartimenten. In het middelste compartiment zit schelpmateriaal en aan beide kanten zitten “lege” manden. Het schelpmateriaal in deze middelste mand biedt een schuilplaats en voedsel voor kleine visjes en kleine gewervelde diertjes. De “lege” manden dienen als bescherming tegen te grote vissen zodat de kleine visjes veilig in en rondom het schelpmateriaal kunnen bewegen. De komst van de biohutten betekent een stimulans voor de vispopulatie en ecologie in het water. Ook doet een ecologisch bureau bij het zonnepark onderzoek naar hoe de ecologie rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden. Voor ASN Groenprojectenfonds waren deze maatregelen een belangrijke drijfveer om in dit zonnepark te participeren.

 

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten