Energie

Derde snipperroute erg succesvol

Als inwoner van het buitengebied van de gemeente Raalte kun je twee keer per jaar gratis je snoeihout laten ophalen. Dit noemen we de snipperroute. Begin maart is de route voor de derde keer gereden. De route wordt georganiseerd als milieuverantwoord alternatief voor het afschaffen van de stookontheffingen.

Grote belangstelling
Met zo’n zeventig aanmeldingen was de belangstelling groot. Er is meer dan 1.000 m³ snoeihout versnipperd. De eigenaren van het snoeihout konden de snippers voor een deel weer terugnemen. Had de eigenaar daar geen belang bij? Dan werd het materiaal eigendom van ANV Groen Salland. Zij gebruiken de snippers als bodembedekker in tuinen, paden of in potstallen. Ook worden de snippers ingezet als hoogwaardige brandstof voor de houtkachels van bijvoorbeeld zwembaden en (agrarische) bedrijven.

Proef
De snipperroute is een proef die na twee jaar geëvalueerd wordt. De volgende, en tevens laatste, snipperroute van de proef zal in de maand december plaatsvinden. De exacte data worden later dit jaar bekendgemaakt. ANV Groen Salland voert de Snipperroute voor de gemeente Raalte uit. Kijk voor meer informatie over de snipperroute op www.raalte.nl/snipperroute-grof-tuinafval