Energie

Coöperatie Energiek Boerhaar opgericht: op weg naar duurzame energie

Duurzame energie opwekken uit zon en wind, en toch de mooie landelijke uitstraling behouden. Dat doel gaat de nieuwe coöperatie Energiek Boerhaar nastreven. Na een voorbereiding van bijna een jaar is de oprichtingsakte ondertekend. De aanleiding was een inwonersvergadering in november vorig jaar, waar veel interesse bestond voor de coöperatie.

De energiecoöperatie heeft als voornaamste doel om binnen de door gemeente aangegeven richtlijnen duurzame energie op te wekken in de regio Boerhaar door middel van zon en wind. Daarnaast wil de coöperatie de mooie landelijke uitstraling behouden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de opbrengsten van de coöperatie zoveel mogelijk beschikbaar komen aan het gebied en haar inwoners.

Inmiddels zijn tien enthousiaste inwoners van de regio Boerhaar betrokken bij noodzakelijke vooronderzoeken en verkenningen op het gebied van duurzame energie. Zij vormen samen het bestuur, een werkgroep wind en een werkgroep zon.

Alle inwoners en alle rechtspersonen van Boerhaar en omstreken die verduurzaming en duurzame energie een warm hart toedragen kunnen lid worden. Met het lidmaatschap wordt onder andere de mogelijkheid geboden om, mee te investeren in de projecten. Leden profiteren niet alleen van de opbrengsten maar dragen tevens bij aan de leefbaarheid van de gemeenschap. Daarbij vormen de leden een platform waarbij ervaringen, ideeën en kennis op het gebied van energie en duurzaamheid kunnen worden gedeeld.

De coöperatie Energiek Boerhaar draagt hiermee haar steentje bij aan de doelstellingen van de de Regionale Energie Strategie.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten