Energie Leefbaarheid Milieu

Checklist voor zonneparken in de natuur

Eerst maar eens kijken of er nog andere locaties zijn die minder natuurgevoelig zijn, dat is een van de regels in de checklist om te kijken naar natuurwaarden bij de aanleg van een zonnepark. De checklist is van Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Natuur & Milieu (N&M) en is ondertekend door 27 partijen.

Bedrijventerreinen, bij kantoorpanden, langs parkeerterreinen, op oude vuilstortplaatsen, ga daar eerst eens kijken, is het advies.
De Constructieve Zonneladder  is daarvoor een handig instrument voor overheden.

Het stappenplan komt er op neer dat je bij de gekozen lokatie heel goed onderzoekt wat je de natuur aandoet en dat je minimaal van gelijkwaardige compensatie uitgaat.