Energie

Broekland wil zijn eigen energie opwekken en is niet bang voor een windmolen

Veel Broeklanders hebben niks tegen een windmolen om daar groene energie mee op te wekken. Maar dan moet de opbrengst wel ten goede komen aan het dorp. Dat blijkt uit een enquête die gehouden werd op de informatiebijeenkomst over de energietransitie.

De opdracht is duidelijk: ieder dorp in de gemeente Raalte moet in 2030 de helft van zijn eigen energie op een groene manier opwekken. Iets preciezer gezegd: in 2030 moet een CO2-reductie van tenminste 49% gerealiseerd zijn ten opzichte van 1990. Dus moeten er zonneparken, windmolens en/of biovergisters komen.

Denken in kansen
Martijn Bouwhuis van Plaatselijk Belang had wel een verzoek aan de 120 Broeklanders (10% van het dorp!) die op de uitnodiging waren afgekomen: “we gaan het hier niet hebben over feit of fictie, we gaan geen discussie voeren over wel of niet van het gas af, en we gaan niet praten over de duurzaamheid van accu’s en de haalbaarheid van de energietransitie. Als iemand het daar over wil hebben, beleggen we er een andere avond voor!” Maar er was ook helemaal geen behoefde die discussie aan te gaan. De aanwezigen dachten in kansen.

Mogelijkheden
Er ligt al een halve hectare aan zonnepanelen in Broekland. Maar daarmee wordt de doelstelling lang niet gehaald. ‘Geen probleem’, vonden de meeste aanwezigen op de bijeenkomst. De energietransitie wordt door 2 op de 3 als een kans gezien en Broekland wil er graag zelf mee aan de slag in plaats van af te wachten. Want dan heb je ook de grootste invloed op de inkomsten van energieopwekking, die wil de Broeklander wel graag voor een deel in eigen dorp houden. En als het gaat om een windmolen of 2,3 hectare zonnepanelen, dan zegt een merendeel van de aanwezige Broeklanders: laten we ook serieus kijken naar een windmolen als een van de mogelijkheden.

2 reacties

Klik hier om een reactie achter te laten

  • Ehhh, helaas voor Broekland (en andere plaatsen in de omgeving): een windmolen behoort niet tot de opties want we liggen onder een laagvliegroute. Is op die avond duidelijk verteld.