Energie Leefbaarheid

Bewoners Larixplein, Populierenplein en Sparrenplein wekken samen stroom op

Zonnepanelen, er wordt veel over gepraat. Op verjaardagen, langs de lijn op het sportveld en op buurtfeesten. De bewoners van het Larixplein, Populierenplein en Sparrenplein in Raalte praten er niet alleen over, ze ondernemen ook actie.

Vier gezinnen uit de buurt raakten met elkaar aan de praat. Stuk voor stuk hadden ze al eens nagedacht over de aanschaf van zonnepanelen. Al pratende ontstond het idee voor een collectieve aanpak; gezamenlijk als buurt zonnepanelen kopen. Eén van de initiatiefnemers vertelt er meer over: “Ons doel is om samen met zoveel mogelijk buren duurzame energie op te wekken. Hoe meer mensen mee doen, hoe aantrekkelijker het financieel gezien kan worden. De meeste huizen op onze pleinen zijn al goed geïsoleerd, zonnepanelen is een logische volgende stap. Het zou mooi zijn als we dit samen kunnen doen.”

Na meerdere overleggen vonden de initiatiefnemers het tijd voor een informatiebijeenkomst voor de hele buurt. De drukbezochte bijeenkomst vond op 9 juli plaats. Iedere buurtbewoner kreeg van tevoren een mooie uitnodigingsflyer in de brievenbus. “We hebben de bijeenkomst samen met Frank Elders, energievakman bij het Energieloket Salland, georganiseerd. Frank voert normaliter energiescans bij particuliere woningen uit, maar stond ook open voor het houden van een presentatie voor onze buurt. Ons doel van de avond was het delen van onze plannen, informeren over de mogelijkheden en het peilen van de interesse. We hebben verschillende vragen behandeld: Hoe werken zonnepanelen? Welke soorten zijn er? Wat is er mogelijk bij ons type dak? Uiteraard was er ook ruimte voor het stellen van vragen. De belangstelling uit de buurt was groot. We kijken terug op een geslaagde avond.”

“Inmiddels hebben we geïnventariseerd wie er echt interesse heeft. Dit blijkt een groep van 15 bewoners te zijn. Op dinsdag 27 augustus is er weer een informatiebijeenkomst gepland. Dan bepalen we aan de hand van een aantal algemene offertes welke installateurs we vragen voor een gerichte offerte per woning. Ik hoop dat de zonnepanelen dit jaar nog gelegd kunnen worden.”