Energie

Agrifirm helpt boeren met zon op het dak

In juni is het eerste zonnedak op het akkerbouwbedrijf van familie de Witte in Pietersbierum feestelijk geopend.

Boeren die lid zijn van Agrifirm kunnen zonnepanelen op hun dak krijgen zonder zelf te investeren. Ze verhuren hun dak aan GroenLeven, waarmee Agrifirm een samenwerking is aangegaan, en die doet de rest.

De leden ontvangen een huurvergoeding per paneel. Voor de zonnepanelen vraagt AgrifirmZon subsidie aan bij de SDE-regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) van de Rijksoverheid. Dit is al voor 125.000 zonnepanelen geregeld. Voor de agrarische ondernemers die zelf willen investeren, is er ook een koopoptie.

Alle leden met een dakoppervlakte van minimaal 1.000 vierkante meter kunnen in principe meedoen aan AgrifirmZon. Een plat of hellend dak maakt niet uit, als het dak maar niet op het noorden staat.

Met de opgewekte groene stroom kan Agrifirm in de eigen energiebehoefte in Nederland voorzien. Rond de 300 tot 400 deelnemers met elk 1.000 zonnepanelen (dus zo’n 400.000 panelen) is voldoende om het netto elektriciteitsverbruik van de Agrifirm productielocaties in Nederland te vergroenen.

De installatie, aansluiting, financiering, garantie en onderhoud zijn de verantwoordelijkheid en voor rekening van GroenLeven. Ook de subsidieaanvraag voor de SDE-regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) van de Rijksoverheid neemt GroenLeven voor haar rekening. In een later stadium kunnen de leden de zonnestroom ook terugkopen voor hun eigen energiegebruik, tegen aantrekkelijke voorwaarden. Zo hebben leden rechtstreeks groene stroom van hun eigen dak.

Geïnteresseerd in deelname of op zoek naar meer informatie over het AgrifirmZon-project? Ga dan naar de AgrifirmZon-pagina.