Contact

Duurzaam in Salland is een initiatief van het Energieloket Salland en de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Doel is inwoners van Salland te informeren, te inspireren en te activeren op het gebied van duurzaam doen en denken. Energieloket Salland (zie de bolletjes hierboven) helpt woningeigenaren energie te besparen en op te wekken. Met deze site willen we iedere Sallander bereiken. En niet alleen op gebied van energie, maar op het hele vlak van duurzaamheid.

Om te bepalen wat er op Duurzaam in Salland komt te staan, is een redactie opgezet die eens in de (ongeveer) maand overlegt over de inhoud. Deze redactie bestaat uit mensen uit de samenleving die iets met duurzaamheid hebben. Als jij ideeën over de inhoud hebt, houden we ons van harte aanbevolen.

info@duurzaaminsalland.nl