Circulaire economie

Stagiair Freek onderzoekt de transitie naar kringloop- en natuurinclusieve landbouw

In het huidige debat over de toekomst van de agrarische sector in Nederland worden de termen kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw vaak genoemd als oplossing voor de verduurzaming van de landbouwsector en verlies van biodiversiteit. Nu de overheid in haar beleid ook meer wil inzetten op deze ontwikkelingen, is het van belang om hier in de praktijk zo goed mogelijk vorm aan te geven. Stagiair Freek Wiltvank (23 jaar) onderzoekt de manier waarop agrariërs het` beleid vertalen naar de praktijk en welke rol Stimuland hierin zou kunnen spelen.

Freek studeert Management van de Leefomgeving aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. “Voor mijn stage bij Stimuland onderzoek ik hoe de visie van Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op het gebied van kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw zich uitvouwt in de praktijk in Oost-Nederland. Hiervoor ga ik in gesprek met onder andere agrariërs, overige landschapsbeheerders en vertegenwoordigers van provinciale en lokale overheden. Mijn doel is om inzicht te krijgen in de wijze waarop agrariërs in Oost-Nederland het beleid vertalen en inzichtelijk te maken welke rol Stimuland hierin kan spelen. Stimuland staat er om bekend dat zij ontwikkeling stimuleert, partijen bij elkaar brengt en verbinding en samenwerking organiseert met boeren. Dat, in combinatie met het feit dat haar roots in de agrarische sector liggen, biedt volop kansen om overheden en agrariërs te helpen bij het invulling geven aan de transitie naar kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw”, aldus Freek.

Freek is eind april begonnen bij Stimuland en wordt begeleid door senior projectmanager Riek van der Harst. Freek zal eind augustus zijn uitkomsten presenteren. Daarnaast zal hij projectmanagers van Stimuland ondersteunen in projecten die gericht zijn op de agrarische sector.

Benieuwd of meedoen?
Ben je benieuwd naar het onderzoek van Freek of wil je hier aan meewerken? Neem contact op met Freek via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80 of Riek van der Harst via rvanderharst@stimuland.nl of 0613488876.