Biodiversiteit Circulaire economie

Simone Koggel, wat doe jij duurzaam? “Bedrijfsvoering bij Koesarafi is helemaal duurzaam en circulair”

Simone Koggel runt een Koe Safari op Erve Vechtdal. Als we haar vragen wat ze duurzaam doet, blijkt dat de bedrijfsvoering in zijn geheel duurzaam en circulair is. Maar eigenlijk zit de duurzaamheid nog veel dieper in haar hoofd. Zelfs de geschiedenis van de plek waarop ze haar Koe Safari runt wordt er dan bij gehaald. “Een duurzame parel in het Vechtdal” zegt Simone.

Door Simone Koggel

Geschiedenis in grote stappen

Het oorspronkelijke erf ‘Dunnewind’ ligt op een hogere zandkop tussen Vecht en Regge in het buurtschap Varsen. Dunnewind komt waarschijnlijk van Dune (duin) en wind (stuiven). Het erf heeft zich altijd aangepast aan de nieuwe omstandigheden: Van schippersherberg in de 18de eeuw tot het boerenerf. September 2019 kocht Simone Koggel het leegstaande en verpauperde erf. De huidige functie van het erf, waaronder de Koe Safari versterken de recreatieve structuur van het Vechtdal en schrijft verder aan een nieuw hoofdstuk voor het erf onder de naam Erve Vechtdal.

Sloop

Ruimtelijk is er veel verandert op het erf. Een groot deel van de agrarische opstallen worden gesloopt. Twee asbestvrije schuren zijn gehandhaafd. Bij de sloop van 7 van de 9 gebouwen van de oorspronkelijk erfbebouwing is een grote asbestsanering uitgevoerd en zijn diverse materialen apart gelegd om te worden hergebruikt. Zo zijn uit de oude gebinten wandmeubels gemaakt in de sanitaire ruimten en zijn de stalroosters hergebruikt op het erf als half open verharding waar op geparkeerd kan worden. Maar ook het puin wat vrijkwam bij de sloop heeft een herbestemming gekregen in de vorm van fundatie onder de bestrating.

Nieuwbouw

Voor de kudden Brandrode runderen is er een Roundhouse gebouwd een houtenconstructie van inlands Lariks. Het roudhouse biedt optmaal dierwelzijn en geeft de familiekudde een stressvrije en veilige omgeving. Er zijn geen installaties die energie vragen, zo is de watervoorziening middels een vlottersysteem geregeld. Indien nodig zorgt de LED verlichting voor werklicht en de aanlichting is ook uitgevoerd in LED en voorzien van een tijdklok.

Horeca en Woning

Beide gebouwen zijn gebouwd met duurzamen materialen. Kenmerken zich aan de buitenzijde door een houten constructie van inlands Lariks, zweedsrabbat en gebakken dakpannen. Het geheel is gasloos aangelegd. Luchtdicht geïssoleerd oa tripple glas en voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie met terugwinning van warmte. Het geheel is voorzien van LED verlichting

Duurzaam en circulair

De brandrode rode kudde staat centraal in de bedrijfsvoering. Belangrijkste taak is het onderhouden van de natuur rondom het erf. Dit gebeurt door begrazing en natuurlijke bemesting. De biodiversiteit neemt daardoor toe. In het roundhouse is gedurende de wintermaanden volgens het potstalprincipe een waardevolle bodemverrijker is ontstaan. Deze mest wordt oa verwerkt op het land waar Staatsbosbeheer Winter Rogge teelt. Het stro komt na het oogsten weer terug in het Roundhouse. Een mooi circulair systeem. De kalveren drinken bijna een jaar bij de moeders. Na een mooi leven in de kudde worden de runderen uiteindelijk verwerkt tot streekprodukt. In de restaurants in het Vechtdal en in onze eigen horeca op Erve Vechtdal staan deze op de kaart. Van de huid van de geslachte runderen wordt weer Rood Koeture gemaakt in de vorm van tassen, riemen en accessoires. Duurzaam en circulair kernwaarden van Erve Vechtdal.

Bij de ontwikkeling van Erve Vechtdal heeft duurzaamheid steeds een rol gespeeld. Niet alleen in moderne technieken, maar ook bijvoorbeeld door te kiezen circulariteit in de bedrijfsvoering door te voeren.

Het Erf

Het nieuwe erf verbindt het landschap en de recreatieve structuur van het Vechtdal. Het past als vanzelfsprekend, met respect voor de plek, de landschapsstructuur en de historie. Het vervult een bijzondere rol waar een Roundhouse voor de Brandrode kudde als natuurbegrazers, de horeca, recreatie en wonen samenkomen. Een mooie gedachte dat het erf oorspronkelijk ook een herbergfunctie vervulde in de 18de eeuw en die functie in een eigentijdse vorm terugkomt op het erf.

Volgende keer

Volgende week vertelt Harry Loozeman wat hij allemaal duurzaam doet.