Biodiversiteit Circulaire economie Gezondheid

Overesch wint ‘Ekoland Innovatieprijs’ voor biologische landbouw

De familie Overesch aan de Hondemotsweg in Raalte heeft de Ekoland Innovatieprijs 2019 gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens de landelijke Biobeurs in Zwolle. De jury: “Innovatieve manieren om kringlooplandbouw daadwerkelijke vorm te geven, samenwerking, praktisch vernieuwen en een binding met burgers vinden is voor de familie Overesch vanzelfsprekend. Door voortdurend te innoveren op een zeer breed niveau met een innovatieve en hoge standaard.”

Dit is het juryrapport:

De familie Overesch richt zich op innovatieve wijze op een gesloten kringloop met hun biologische akkerbouwbedrijf en varkenshouderij. Met zoveel mogelijk bedrijfseigen mest en voer, brijvoer uit reststromen en een eigen raskeuze fokken ze gezonde en weerbare varkens. Door uitgebreide samenwerking met landgoederen in de omgeving en een gericht natuurbeheer haalt familie Overesch goede biodiversiteitsdoelen. Bedrijfsovername door meerdere gezinsleden past goed in hun vruchtbare samenwerking. Op een zeer breed niveau werkt het bedrijf met een innovatieve en hoge standaard.

Eigen winkel
Het bedrijf van de familie Overesch heeft een lange geschiedenis aan de Hondemotsweg in Heino/Raalte met momenteel 35 ha in eigendom en in totaal 150 ha in beheer waarvan circa 10 ha natuurgrasland. Het is een gemengd bedrijf met varkens van circa 115 zeugen van eigen foklijn een mix van het Nederlands landvarken x GY met Piétrain, akkerbouw, groenteteelt en enkele Brandrode zoogkoeien. De eigen fokkerij levert vitale varkens, zowel geschikt voor afzet aan de Groene Weg als huisverkoop in de omgeving en eigen winkel. Het gesloten varkensbedrijf heeft als motto: “geboren op het bedrijf, blijft op het bedrijf’. De jury bewondert dat dat niet alleen geldt voor de varkens, maar ook voor de rest van de kringloop. Circa 55% van het voer en alle stro is van eigen teelt. Daarnaast gebruikt de familie Overesch zoveel mogelijk reststromen uit de humane voeding, waarmee ze hun eigen biologische brijvoer maken met eigen stroomvoorziening van de zonnepanelen. Dit is uniek in de biologische varkenshouderij. In de varkenshouderij innoveert de familie Overesch ook op bescheiden wijze met ‘hutjes’ in de wei voor zeugen met biggen. Voor een grootschalig biologische varkenshouderijbedrijf bijzondere experimenten met verbeterd dierenwelzijn. De familie Overesch spant zich in om hun werkwijze te laten zien: bezoekers zijn welkom om de varkens te bekijken vanuit de skybox, online of ‘live’ in de inmiddels beroemde modderpoel of via het klompen-wandelpad over het bedrijf.

Meer groenten
Met zoon Rick Overesch in de maatschap is het bedrijf meer groenten gaan telen: granen (ook oergranen als spelt), aardappelen, pompoenen, artisjokken, suikermais, broccoli, spitskool, asperges en kruiden. Naast Rick, Jan en Mariet is schoonzoon Rudi sinds 1 januari 2019 ook lid van de maatschap. Daarnaast zijn er vaste en veel part-time krachten werkzaam op het landbouwbedrijf en in de winkel. Familie Overesch biedt hiermee langdurige werkgelegenheid op het platteland. Ook zoon Rob Overesch is in de landbouw werkzaam: hij doet de bedrijfsvoering van Aver Heino sinds 2015. De samenwerking tussen jong en oud, binnen en buiten de familie, verloopt vruchtbaar. De familie Overesch innoveert voortdurend, waarbij ze soms vaak lopen en soms in de eerste kopgroep meedoen. De laatste innovaties is niet kerende grondbewerking (NKG). De hele familie heeft plezier in het uitproberen van nieuwe technieken.

Landgoederen
De familie Overesch heeft het eigen bedrijf doen groeien door zorgvuldige samenwerking met verschillende landgoederen en natuurbeheersorganisaties in de directe omgeving. Hierbij is de familie gedreven door een sterke wens voor een grondgebonden, gesloten kringloop. Dat levert extensivering op voor het eigen bedrijf, maar ook solide natuurresultaten op de gepachte gronden. Hierbij denkt Overesch ook aan een goed verdienmodel voor deze gronden, in het verleden onder andere met oude graanrassen en unieke afzet via streekeigen bakkers. De familie Overesch vertelt graag en gedreven het verhaal van de biologische landbouw. Ze investeerden daarom ook in een gloednieuwe boerderijwinkel met uitgebreid assortiment, vooral voor de relatief afgelegen locatie. De regionale afzet in winkel en kerstpakketten groeit en de familie stopt nog meer energie in het innovatief trekken van bezoekers.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten