Circulaire economie Klimaat Mobiliteit

Negen subsidies en regelingen voor ondernemers om duurzamer te worden

Jacco Vonhoff (MKB Nederland) benoemde op de nieuwjaarsreceptie van de Regio Zwolle het belang van ondernemers. De overheid onderstreept dat en ondersteunt in duurzaamheid

Verduurzamen is belangrijk voor de samenleving. Ondernemers zullen een flink deel daarvan voor hun rekening moeten nemen. De overheid biedt daarom verschillende subsidies en regelingen aan.

Het pand
1. Energie-investeringsaftrek (EIA)
Bedrijven die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen die te vinden zijn op de energielijst 2019, kunnen een deel van de investering aftrekken van de fiscale winst via de EIA.

2. Milieu-investeringsaftrek (MIA)/ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL
Ben je van plan om te investeren in verduurzamingsmaatregelen die te maken hebben met bijvoorbeeld water- en grondstoffengebruik? Dan kunnen de MIA en VAMIL van pas komen. Ook hier geldt: de bedrijfsmiddelen moeten op de Milieulijst 2019 om in aanmerking te komen voor deze regeling.

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
De KIA geldt voor alle investeringen in bedrijfsmiddelen (en dus ook duurzame bedrijfsmiddelen).

Innovatie
4. Innovatiesubsidies
Als je dit jaar wil innoveren op het gebied van duurzaamheid, milieu of klimaat, dan is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wellicht interessant. Voor mkb’ers kan de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) interessant zijn en op Europees niveau is LIFE het onderzoeken waard.

Zelf opwekken
5. Stimulering Duurzaam Energieproductie (SDE+)
Bedrijven en instellingen die zelf hernieuwbare energie gaan produceren, kunnen hun project aanmelden voor SDE+. Vijf categorieën van duurzame energieproductie maken kans: biomassa, geothermie, waterkracht, wind op land en zonne-energie. Wind op zee heeft een eigen subsidiepotje.

6. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De ISDE dient als steuntje in de rug op het gebied van duurzame warmte en alternatieven voor aardgas.

7. Demonstratie energie-innovatie (DEI)
De DEI is van oudsher gericht op energie-innovaties, maar dat verandert in 2019. Door de gestelde doelen in het Klimaatakkoord, verschuift het accent naar technologieën en innovaties gericht op CO2-reductie.

Transport
8. Vrijstellingen
Eigenaren van elektrische auto’s kunnen rekenen op verschillende financiële voordelen vanuit de overheid. Zo zijn ze vrijgesteld van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook de energiebelasting voor openbare laadpalen ligt lager.

9. DKTI-Transport
Investeer je dit jaar in transportoplossingen met geen of een lage CO2-uitstoot? Dan kan DKTI-transportvan pas komen.