Circulaire economie Gezondheid

Meer lokale producten in restaurants overheid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies willen meer lokaal geproduceerd voedsel in bedrijfsrestaurants van de overheid. Het meeste voedsel uit het restaurant van bijvoorbeeld het provinciehuis komt nu nog van buiten de regio. Overijssel wil het aandeel van lokaal en regionaal geproduceerd voedsel vergroten van vijf naar minimaal twintig procent.

In het kader van de verbinding tussen boer en burger willen Rijk en provincie proberen de waardering van streekproducten te laten toenemen en korte (voedsel)ketens te stimuleren. Minister Schouten daagt ook andere bedrijven en organisaties uit om zich bij de Greendeal aan te sluiten.

Het belang van de korte keten
Produceren en verkopen middels een korte keten is een belangrijke pijler in de LNV-visie, in de omslag naar kringlooplandbouw. Het is een duurzamere manier van produceren doordat bijvoorbeeld restproducten van een aardappelteler en bierbrouwerij gebruikt worden voor het voer voor de varkens. Door minder schakels in de productieketen staat de boer, tuinder of visser sterker in de onderhandeling met toeleveranciers en dat bevordert de positie van de ondernemer in de keten. En door de lokale samenwerkingen staat de agrarisch ondernemer ook meer contact met de omgeving. Wanneer lokale producten dan ook nog eens verkocht worden via bijvoorbeeld de lokale supermarkt, de winkel op het erf of lokale voedselboxen, brengt dat boer en burger dichter bij elkaar.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten