Circulaire economie

Gangbare boer naar Den Haag, biologische boer doet aan stikstofreductie

@PX Here

In de biologische veehouderij wordt per hectare bijna de helft ammoniak uitgestoten dan bij de gangbare landbouw. Dat staat in de Quick Scan stikstofproblematiek en biologische veehouderij van de WUR. Als je daar de nitraatuitspoeling bij optelt kom je op zeventig procent minder stikstof.

Volgens de WUR komt dat om biologische koeien veel meer buiten lopen. Dan vermengt de poep en de pies niet waardoor daar geen ammoniak ontstaat. Ook is het aantal dieren per hectare kleiner, wordt er minder bemest en al helemaal geen kunstmest en zit er minder eiwit in het voer.

Biologische boeren vinden naar aanleiding van dit rapport dat de overheid hun bedrijfsvoering echt als een andere sector moet beschouwen, met regelgeving die daarbij hoort. Zo zou je biologische boeren wél dichter bij natuurgebieden kunnen toestaan. Biologische boeren zien zich zelf als een perspectiefvolle oplossing in plaats van als een landbouwprobleem. Ze bepleiten dat de overheid reguliere boeren daarom en omschakelsubsidie geven. Want met biologisch boeren verdien je een goede boterham, alleen niet in de twee of drie jaar dat je omschakelt. Dan zijn de kosten er wel, maar niet de hogere afzetprijzen.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten