Biodiversiteit Leefbaarheid

Zin om mee te helpen de natuur in jouw buurt in kaart te brengen?

Vind je het leuk in jouw buurt te onderzoeken welke flora en fauna er is? Wil je een steentje bijdragen aan de bescherming daarvan? En wil je er ook nog eens voor zorgen dat daardoor het verlenen van bouwvergunningen makkelijker gaat? Meld je dan aan als vrijwillig ecoloog via vrijwilliger@sallandwonen.nl.

De bebouwde kom is een belangrijk leefgebied voor veel onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten. Die zijn van harte welkom. Maar om ze een goede leefomgeving te bieden moet je wel weten wie de bewoners zijn. Dan kun je gemeentebreed maatregelen nemen en hoef je niet bij iedere verbouwing eerst onderzoek te doen naar de natuurlijke buurtbewoners.

Denk aan vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, onder andere voor hen is de Wet Natuurbescherming gemaakt. Als je wilt (ver)bouwen, renoveren of je woning gaat isoleren moet je volgens die wet zelf een flora & faunaonderzoek regelen naar  verblijfplaats en het leefgebied van deze dieren.

SallandWonen daarover: “Er zijn afspraken over wat je moet doen, als ze in jouw buurt blijken te leven en je toch wil (ver)bouwen. Toch draagt deze tijdrovende procedure maar weinig bij aan het doel: de bescherming van de diersoorten. Dat kan anders!” En dus doet de woningstichting mee aan een pilot om van een groter gebied te bepalen hoe je een soort in stand houdt. Eerst kijken wat er is, dan kijken hoe je dat in stand houdt, daarna veel sneller en doelgerichter bepalen of een bouwactiviteit dat dwarsboomt.

Gezocht: Natuurliefhebbers die willen helpen bij het beschermen van belangrijke en bedreigde stadsoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen!
Bij dit onderzoek wordt gekeken waar de verblijf- en nestplaatsen van vleermuizen, gierzwaluwen en huismus zich bevinden. Maar een onderzoek van deze omvang kan nooit plaatsvinden zonder natuurliefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen aan de bescherming van deze belangrijke maar bedreigde stadsoorten. Daarnaast is het ook gewoon gaaf om te weten waar deze bijzondere stadsoorten zich bevinden in uw huis en/of buurt.

Meedoen?
Bent u natuurliefhebber en lijkt het u leuk om mee te werken aan het onderzoek? Bijvoorbeeld door vliegende vleermuizen te tellen? Grijp dan nu uw kans om uw steentje bij te dragen aan de bescherming van deze soorten en meld uzelf als vrijwillig ecoloog aan! Dat kan via het e-mailadres: vrijwilliger@sallandwonen.nl

Informatie en contactgegevens
De inventarisatie gebeurt zowel overdag als ‘s avonds, van april tot en met juli. Alle onderzoeken gebeuren voornamelijk vanaf de openbare weg. U verplaatst zich als (vrijwillig) ecoloog te voet of per fiets en bent altijd herkenbaar aan het groene fluorescerende SallandWonen-vrijwilliger-hesje. Voordat u op pad gaat, krijgt u eerst instructie van een ecoloog van ECOquickscan. De instructieavond is gepland op 14 mei van 19.30 tot 21.15 uur in het kantoor van SallandWonen aan de Domineeskamp 1 in Raalte.

Heeft u nog vragen? Stel gerust uw vraag aan de contactpersoon en projectleider Jos Wolfkamp. Dat kan door een mail te sturen naar vrijwilliger@sallandwonen.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten