Biodiversiteit

Wat zoemt er in jouw achtertuin?

Denk jij bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet je vast niet dat er in Nederland bijna 360 soorten wilde bijen voorkomen. ‘Nederland Zoemt’ wil graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen. Daarom is er op 13 en 14 april een landelijke teldag.

Doe mee!
Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Op de site word je stap voor stap meegenomen bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je eind april in je tuin kunt tegenkomen. Meld je darom aan!

Waarom bijen tellen?
De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.