Biodiversiteit

Wandelen met Sjaak: een vleugje winter

Sjaak Bruggeman is gisteren kort voor code geel nog even op pad geweest. Want ook op zo’n moment van wisseling van weertype is het mooi buiten. Ervaren dat het om je heen verandert, met andere ogen naar de natuur kijken om je heen. Loop een stukje met Sjaak mee. En ga zelf dit weekend ook eens op pad. ‘Geen weer’ is namelijk ook mooi weer.

“Een eenzame fietser glibbert en glijd over de dijk. Nu het echt niet meer gaat zet hij het op een lopen. Ik wacht hem op om samen op te trekken. Hij is natuurfotograaf maar zijn dure camera is gevallen en naar de Filistijnen. “Geen mooie winterplaatjes vandaag”, foetert hij, “eerst maar naar de brandkast voor een nieuwe camera.”

Rechts van de dijk hangt zomaar een vogelkastje in een struik. Goed zichtbaar nu de bladeren gevallen zijn. En kijk, de nestkastopening is half dicht gepleisterd met leem vermengd met grassprieten. Dat moet een boomklever gedaan hebben. De deur op een kiertje, geen indringers, alleen hij en zij kunnen nu nog door de opening.

Het ijs op de grote kolk is onbetrouwbaar door verschillende kwelplekken. Het kwelwater is warmer en door de afwezigheid van sneeuw en ijs zijn de wakken duidelijk herkenbaar. Twee territoriale buizerds zitten dicht bij elkaar in boomtoppen. Ook een plaatselijke torenvalkje is van de partij.

Hier ga ik alleen verder en vanaf de dijk tuur ik met de kijker over het voorland, het buitendijkse terrein tussen dijk en rivier. Het is een groot natuurgebied en toevallig word net een kudde zwarte Galloway koeien bijgevoerd door mensen van de zorgboerderij. Wanneer straks de sneeuw gaat smelten en het gaat regenen moeten deze makke Schotse grazers verhuizen naar binnendijks en plaats maken voor het wassende water. Dat maakt voor de honderden aanwezige brandganzen iets verderop niets uit. Ganzen staan symbool voor de vogeltrek maar zolang er hier overdag voldoende voedsel te vinden is in de graslanden en er ’s nachts een veilige slaapplaats op het water is hoeven zij niet te verhuizen.

Oei, het begint al te sneeuwen en ik moet dat hele end nog terug. De boodschap is regen en ijzel. Snel maar naar huis dan voor een lekkere maaltijd, een veilige slaapplaats en brr… wat warmte.”