Biodiversiteit Circulaire economie Klimaat Leefbaarheid

Vogelbescherming: Tijd voor een radicaal andere landbouw

Nederland zou met al z’n kennis van de landbouw een hoofdrol moeten spelen in de transitie van de landbouw, vindt de Vogelbescherming. De productie en consumptie van voedsel moet radicaal anders, staat in het rapport van het VN-Klimaatbureau. Vogelbescherming onderschrijft de conclusies: “Een aantal maatregelen is nu helemaal onvermijdelijk geworden in Nederland. Niet alleen voor het klimaat, ook voor natuur en vogels.”

“Het rapport van het IPCC maakt het volstrekt duidelijk. Intensieve landbouw en bosbouw zijn verantwoordelijk voor maar liefst een kwart van de wereldwijde broeikasgassen. Ontbossing en verdwijnen van veengebieden dragen in hoge mate bij aan de broeikasgassen. De veehouderij zorgt voor een onevenwichtig groot gebruik van landbouwgrond. Vermindering van vleesconsumptie kan leiden tot een forse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.”

Lees hier het hele verhaal van de Vogelbescherming.

Hans van Grinsven schreef ‘Dit is uw land’, wat in dit kader wel weer een relevant boek blijkt.

Voeg reactie toe

Klik hier om een reactie achter te laten